• styria@chess.at
  • Karmeliterplatz 2/I, 8010 Graz

Jugendschachrallye in KINDBERG am 22.10.2017 . . .