• styria@chess.at
  • Karmeliterplatz 2/I, 8010 Graz

Archiv Kreis Süd

Saison 2022/23

Liga Süd: https://chess-results.com/tnr655914.aspx?lan=0

1. Klasse Ost: https://chess-results.com/tnr655915.aspx?lan=0&art=0

1. Klasse Südwest: https://chess-results.com/tnr655916.aspx?lan=0&art=0

2. Klasse Südwest: https://chess-results.com/tnr655917.aspx?lan=0&art=0

 

 

Archiv

Ergebnisse 2021/22: https://chess-results.com/tnr580819.aspx?lan=0 (Meisterschaft im Schweizer-System verkürzt durchgeführt)

Ergebnisse 2020/21: https://chess-results.com/tnr535420.aspx?lan=0 (Meisterschaft wegen Pandemie abgebrochen)

Ergebnisse 2019/20: https://chess-results.com/tnr452902.aspx?lan=0 (durch Pandemie verkürzte Meisterschaft)

Ergebnisse 2018/19: http://chess-results.com/tnr365272.aspx?lan=0

Ergebnisse 2017/18: http://chess-results.com/Tnr290858.aspx?lan=0

Ergebnisse 2016/17: http://chess-results.com/Tnr229748.aspx?lan=0

Ergebnisse 2015/16: http://www.chess-results.com/tnr179113.aspx?lan=0

Ergebnisse 2014/15http://chess-results.com/Tnr141330.aspx?lan=0

Ergebnisse 2013/14: http://www.chess-results.com/tnr105233.aspx?lan=0

Ergebnisse 2012/13: http://www.chess-results.com/tnr75531.aspx?lan=0

Ergebnisse 2011/12: http://www.chess-results.com/tnr52038.aspx?lan=0

Ergebnisse 2010/11: http://www.chess-results.com/tnr35648.aspx?lan=0

Ergebnisse 2009/10: http://www.chess-results.com/tnr25471.aspx?lan=0

Ergebnisse: 2008/09: https://chess-results.com/tnr15803.aspx?lan=0

Ergebnisse: 2007/08: https://chess-results.com/tnr7911.aspx?lan=0

Ergebnisse 2006/07: https://chess-results.com/tnr4344.aspx?lan=0

Ergebnisse 2005/06: https://chess-results.com/tnr2678.aspx?lan=0

Ergebnisse 2004/05: https://chess-results.com/tnr1764.aspx?lan=0

Ergebnisse 2003/04: https://chess-results.com/tnr1308.aspx?lan=0

Ergebnisse 2002/03: https://chess-results.com/tnr1061.aspx?lan=0