• styria@chess.at
  • Karmeliterplatz 2/I, 8010 Graz

Jugendschachrallye in Kindberg am 14. Okt. 2018 . . .